Opleidingskosten

Instituut Blankestijn is een bewust kleinschalige particuliere school met één vestiging in het centrum van Utrecht.

Leerlingen uit heel Nederland krijgen hier intensief les van enthousiaste en betrokken docenten die uw kind maximale aandacht geven. Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over de tarieven, neem dan gerust contact met ons op.

Onderstaande tarieven zijn inclusief lesboeken.

Studiegeld

Onderstaande kosten zijn voor het schooljaar 2021-2022.

Bovenbouw mavo (3-4), havo (4-5), vwo (4-6)
Schooljaar 2021 – 2022: €39.500

Onderbouw mavo (1-2) havo en vwo (1-3)
Schooljaar 2021 – 2022: €29.800

Schakelklas
Schooljaar 2021 – 2022: €27.300

Losse vakken
Schooljaar 2021 – 2022: €6.250

Instromers

Het schooljaar omvat tien maanden: september tot en met juni. Voor instromers in de niet-examenklassen gedurende het schooljaar geldt vanaf november een facturatie naar rato.

Voor instromers in de examenklassen geldt voor instroom in augustus, september of oktober het reguliere tarief. Voor instromers vanaf november geldt een facturatie naar rato met 5% opslag op het (reguliere) totaalbedrag. Deze regeling is ook van toepassing voor losse vakken.