Opleidingskosten

Instituut Blankestijn is een bewust kleinschalige particuliere school met één vestiging in het centrum van Utrecht.

Leerlingen uit heel Nederland krijgen hier intensief les van enthousiaste en betrokken docenten die uw kind maximale aandacht geven. Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over de tarieven, neem dan gerust contact met ons op.

Onderstaande tarieven zijn inclusief lesboeken.

Studiegeld 2023-2024

Bovenbouw mavo (3-4), havo (4-5), vwo (4-6)
Schooljaar 2023 – 2024: €44.700

Onderbouw mavo (1-2) havo en vwo (1-3)
Schooljaar 2023 – 2024: €33.700

Losse vakken
Schooljaar 2023 – 2024: €6.950

Instromers

Het schooljaar omvat tien maanden: september tot en met juni. Voor instromers in de niet-examenklassen gedurende het schooljaar geldt vanaf november een facturatie naar rato.

Voor instromers in de examenklassen geldt voor instroom in augustus, september of oktober het reguliere tarief. Voor instromers vanaf november geldt een facturatie naar rato met 5% opslag op het (reguliere) totaalbedrag. Deze regeling is ook van toepassing voor losse vakken.