Particulier onderwijs

Een klein, maar groeiend deel van de kinderen in Nederland volgt particulier onderwijs aan een school die niet door de overheid wordt bekostigd. Blankestijn biedt onderwijs van de allerhoogste kwaliteit aan leerlingen in de brugklas tot en met het eindexamen vwo, havo of mavo (vmbo-tl).

Leerlingen en hun ouders kiezen voor Blankestijn om uiteenlopende redenen. De belangrijkste overweging van ouders is meestal dat ze zoeken naar de beste school waar hun zoon of dochter het voor hem of haar hoogst mogelijke resultaat kan bereiken. Eventuele achterstanden worden bij ons ingelopen, de lessen vallen niet uit door afwezige leraren, talent wordt maximaal ontwikkeld, sport en school kunnen worden gecombineerd en leerlingen raken gemotiveerd door de vakbekwame en toegewijde docenten om het maximale uit zichzelf te halen.

Koploper Instituut Blankestijn

Blankestijn is de absolute koploper op het gebied van particulier onderwijs in Nederland. De kwaliteit van het onderwijs in Nederland is geborgd door de Inspectie van het Onderwijs. Blankestijn wordt volledig erkend als exameninstelling volgens de onderwijswetgeving. Dit betekent dat Blankestijn zelf schoolexamens en het Centraal Schriftelijk Eindexamen afneemt en een gecertificeerd diploma mag uitreiken.

Breed particulier onderwijs, de perfecte voorbereiding op je vervolgonderwijs

Dat we bij Blankestijn hard werken voor succesvolle toetsen en eindexamens is een vanzelfsprekendheid. Onze leerlingen worden niet alleen gestimuleerd om te slagen, maar ook om een diploma met mooie cijfers te halen. Maar we werken niet alleen voor hoge cijfers. Bij Blankestijn krijgen leerlingen ook breed onderwijs, met nadruk op een goede algemene vorming en aandacht voor bijvoorbeeld filosofie en kunst. Er is ruimte voor discussie en verdieping. Leerlingen die al in de onderbouw van Blankestijn instromen, gaan zelfverzekerd het examenjaar in en profiteren hun verdere leven van ons toponderwijs.

Met plezier naar school

Het stimuleren van de growth mindset staat bij Blankestijn centraal. Kinderen gaan presteren als ze zich goed voelen en vrolijk zijn. Op Blankestijn wordt lesgegeven door enthousiaste docenten die geduldig blijven uitleggen totdat de leerlingen de lesstof écht begrijpen. Hierdoor is het leren vooral ook leuk en worden bijzondere resultaten behaald. Blankestijn is geen gewone particuliere school, wij bieden particulier onderwijs met de Blankestijn-kwaliteit.

Bel ons voor meer informatie

U kunt bellen naar 030 – 231 45 41 of een mail sturen naar info@inbl.nl voor meer informatie of een afspraak voor een vrijblijvende persoonlijke kennismaking.