Onze onderwijsvisie

Ons instituut werd in 1965 opgericht uit onvrede over de volle klassen in het reguliere onderwijs van Nederland. Dat moest anders.

Persoonlijk onderwijs bieden, waarbij leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen: dat was ons doel. En zo ontwikkelde wij onze eigen onderwijsvisie. Inmiddels kunnen wij als kleinschalige particuliere school terugkijken op meer dan een halve eeuw geslaagd onderwijs. Leerlingen krijgen bij Blankestijn in kleine klassen van maximaal acht leerlingen les van toegewijde, ervaren docenten. De docenten leggen helder uit, overhoren onvermoeibaar en herhalen geduldig.

Topkwaliteit

Je kunt als leerling alleen goed presteren als je met plezier naar school gaat. Daarom geven we elke leerling de aandacht die hij of zij nodig heeft. Met de kleinste klassen, de meest ervaren docenten, de meeste lesuren en de beste resultaten is de onderwijsvisie van Blankestijn synoniem voor topkwaliteit in particulier onderwijs.

Extra individuele begeleiding

We delen elk lesuur zo effectief mogelijk in. Naast de groepslessen is er ruimte voor individuele begeleiding van de leerlingen door hun eigen toegewijde docenten. Blankestijn biedt niet alleen individueel maatwerk, waarbij o.a. het leertempo kan worden vertraagd of versneld, maar ook een aantal optionele mogelijkheden, zoals het Cambridge Engels-certificaat, faalangstbegeleiding en remedial teaching. Ook bieden we extra begeleiding aan leerlingen met dyslexie of dyscalculie en hebben we ruime ervaring met hoogbegaafde kinderen. Wij zijn flexibel en altijd bereid om, in samenwerking met kwalitatief hoogwaardige organisaties, aanvullende wensen buiten ons eigen curriculum op verzoek te verzorgen.

Een goede basis voor het leven

Onze leerlingen worden niet alleen gestimuleerd om te slagen, maar ook om een diploma met mooie cijfers te behalen. Ook omdat die hogere cijfers een belangrijke rol kunnen spelen bij de vervolgstudie. Bijvoorbeeld als de universiteit een decentrale selectie hanteert waarbij schoolresultaten een belangrijke factor vormen. Bij Blankestijn krijgen de leerlingen breed onderwijs met een nadruk op algemene ontwikkeling. Leerlingen die al in de onderbouw van Blankestijn instromen, gaan zelfverzekerd het examenjaar in en profiteren hun verdere leven van ons toponderwijs. We zien dan ook heel vaak kinderen of familieleden van oud-leerlingen bij Blankestijn terugkomen. Dat zegt veel over de continue topkwaliteit van ons instituut.

Relatie met de ouders

Wij hechten veel belang aan de relatie met de ouders van onze leerlingen en daarom houden we bij Blankestijn de ouders van onze leerlingen altijd goed op de hoogte. Naast het persoonlijke contact met de rector en de afdelingscoördinator, organiseren wij ook bijeenkomsten. In een informele setting kunnen de ouders en leerlingen uitgebreid met alle docenten praten. Door de goede ervaringen van de ouders krijgen wij geregeld ook de jongere broertjes, zusjes, neefjes of nichtjes onder onze hoede.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar wat wij voor uw zoon of dochter kunnen doen? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Ook organiseren wij regelmatig open avonden. U kunt altijd een mail sturen naar info@inbl.nl of bellen naar 030 – 231 45 41.