Particulier onderwijs

30 januari 2015

Particuliere school

Een klein deel van de kinderen in Nederland volgt particulier onderwijs aan een school die niet door de overheid wordt bekostigd. Instituut Blankestijn biedt onderwijs van de hoogste kwaliteit aan leerlingen van groep 6 basisschool tot en met het eindexamen vwo, havo of mavo (vmbo-tl).

Leerlingen kiezen voor Instituut Blankestijn om uiteenlopende redenen. De belangrijkste overweging van ouders is meestal dat ze zoeken naar de beste school waar hun zoon of dochter echt kan bereiken wat bij hem of haar past. Eventuele achterstanden worden bij ons ingelopen, de lessen vallen niet uit door afwezige leraren, talent wordt maximaal ontwikkeld, sport en school kunnen worden gecombineerd en leerlingen raken gemotiveerd door de vakbekwame en toegewijde docenten om het maximale uit zichzelf te halen.

Instromen kan op ieder moment in het schooljaar.

Koploper Instituut Blankestijn

Instituut Blankestijn is de absolute koploper op het gebied van particulier onderwijs in Nederland. De kwaliteit van het onderwijs in Nederland wordt geborgd door de Inspectie van het Onderwijs. Instituut Blankestijn wordt volledig erkend als exameninstelling volgens de onderwijswetgeving. Dit betekent dat Instituut Blankestijn zelf schoolexamens en het Centraal Schriftelijk Eindexamen afneemt en een gecertificeerd diploma mag uitreiken.

Het geheim van Instituut Blankestijn ontdek je pas als je een leerling van ons bent.

Particulier onderwijs bij Instituut Blankestijn

Breed particulier onderwijs, de perfecte voorbereiding op je vervolgonderwijs

Dat we bij Instituut Blankestijn hard werken voor succesvolle citotoetsen en eindexamens is een vanzelfsprekendheid. Onze leerlingen worden niet alleen gestimuleerd om te slagen, maar ook om een diploma met mooie cijfers te halen. Maar we werken niet alleen voor hoge cijfers. Bij Instituut Blankestijn krijgen leerlingen ook breed onderwijs, met nadruk op een goede algemene vorming en aandacht voor bijvoorbeeld filosofie en kunst. Er is ruimte voor discussie en verdieping. Leerlingen die al op de basisschool of in de onderbouw van Instituut Blankestijn instromen, gaan zelfverzekerd het examenjaar in en profiteren hun verdere leven van ons toponderwijs.

Met plezier naar school

Plezier staat bij Instituut Blankestijn centraal. Kinderen gaan presteren als ze zich goed voelen en vrolijk zijn. Op Instituut Blankestijn wordt lesgegeven door enthousiaste docenten die geduldig blijven uitleggen totdat de leerlingen de lesstof écht begrijpen. Hierdoor is het leren vooral ook leuk en worden bijzondere resultaten behaald.

Bel ons voor meer informatie

U kunt ons bellen voor meer informatie of een afspraak voor een vrijblijvende persoonlijke kennismaking. Instituut Blankestijn is geen gewone particuliere school, wij bieden particulier onderwijs met de Blankestijn-kwaliteit.

Lees hier verder over de visie van Instituut Blankestijn.

Joshua op particuliere school Instituut Blankestijn