Persoonlijke coach

27 april 2016

Persoonlijke coach

Bij Instituut Blankestijn worden alle leerlingen intensief begeleid. Op de eerste plaats door de vakdocenten die natuurlijk alle steun bieden op het niveau van een bepaald schoolvak. Daarnaast worden alle leerlingen ondersteund door hun afdelingscoördinator. Deze helpt de leerling bij zaken rond de totale voortgang van de opleiding. Daarnaast kan een leerling, indien gewenst, rekenen op de (tijdelijke) begeleiding van een persoonlijke coach.

De persoonlijke coach helpt de leerling indien er zich in diens persoonlijke situatie zaken voordoen die het optimaal leren in de weg staan. De coach is altijd één van de vakdocenten van de leerling. Hij of zij houdt de leerling scherp in het vizier en bespreekt en organiseert voorzieningen die leiden tot verbetering van de leersituatie.

Lees hier verder over de docenten bij Instituut Blankestijn.

IMG_0525