Privacy statement

Instituut Blankestijn begrijpt dat u uw persoonsgegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat Instituut Blankestijn zorgvuldig om met deze informatie. Instituut Blankestijn houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Instituut Blankestijn heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt Instituut Blankestijn uit welke gegevens Instituut Blankestijn van u nodig heeft en waarvoor Instituut Blankestijn ze gebruikt.

Opslag van uw gegevens

Instituut Blankestijn bewaart de persoonsgegevens die Instituut Blankestijn van u ontvangt. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Instituut Blankestijn ontvangt tijdens het inschrijfproces voor een opleiding (ook wanneer het proces wordt afgebroken), bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met Instituut Blankestijn opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Uw feedback over de opleiding en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens

Instituut Blankestijn gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding.
 • Verzorging van de door u gekozen opleiding.
 • Analyses uitvoeren zodat Instituut Blankestijn zijn dienstverlening kan verbeteren.
 • Advies geven over een te volgen opleiding.
 • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

 • Instituut Blankestijn anonimiseert de persoonsgegevens die Instituut Blankestijn gebruikt voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.
 • Instituut Blankestijn kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is Instituut Blankestijn wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt Instituut Blankestijn tot een minimum.
 • In sommige gevallen werkt Instituut Blankestijn samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opleiding. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Tot slot, het kan zijn dat Instituut Blankestijn door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. Instituut Blankestijn deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Magister en uw gegevens

Magister is de persoonlijke leeromgeving van onze leerlingen. Binnen deze omgeving ziet u details van de opleidingsgegevens van uw kind(eren). Ook kunnen onze leerlingen binnen Magister contact leggen met docenten, medestudenten. Instituut Blankestijn legt graag uit hoe wordt omgegaan met uw gegevens in deze omgeving.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

Instituut Blankestijn beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Instituut Blankestijn bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Instituut Blankestijn uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Instituut Blankestijn de gegevens altijd anonimiseren.

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

U mag altijd uw persoonsgegevens inzien. Als uw kind bij Instituut Blankestijn is ingeschreven, kunt u op de magisterpagina de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen.

Daarnaast kunt u Instituut Blankestijn vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kunt u aangeven dat u wilt dat Instituut Blankestijn uw gegevens beperkt gebruikt. Instituut Blankestijn kan digitale gegevens, zoals een inschrijvingsbevestiging, ook voor u omzetten in een document dat u kunt afdrukken.

Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op. Instituut Blankestijn reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op uw verzoek. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert Instituut Blankestijn eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Instituut Blankestijn volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal Instituut Blankestijn u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment Instituut Blankestijn uw gegevens wel kan verwijderen.

Gebruik en werking van cookies

Instituut Blankestijn maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer komen te staan wanneer u internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Instituut Blankestijn gebruikt deze gegevens onder andere om zijn website gebruiksvriendelijker te maken.

Naast cookies die ervoor zorgen dat u bijvoorbeeld gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maakt Instituut Blankestijn gebruik van functionele en analytische cookies.