Programma van Toetsing en Afsluiting

22 april 2016

Programma van Toetsing en Afsluiting

In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs bouwt de leerling voor ieder vak geleidelijk zijn eindcijfer voor het diploma op. Ieder cijfer dat meetelt in dit eindcijfer, noemt men een schoolexamencijfer.

Alle schoolexamens zijn vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting. Uiterlijk op 1 oktober wordt het PTA voor schooljaar 2019-2020 gepubliceerd via ons leerlingvolgsysteem.

Het diplomacijfer wordt bepaald door het schoolexamencijfer (SE) en het centraalexamencijfer (CE). Bij vakken die geen Centraal Examen kennen, bepaalt dit opgebouwde schoolexamencijfer voor 100% het diplomacijfer. Voor vakken die wel een Centraal Examen hebben, geldt de formule (SE + CE) / 2. De wijze waarop het schoolexamencijfer wordt opgebouwd, staat vermeld in het PTA.

Voor vragen over het PTA kan je terecht bij Jeroen Sloot via ons secretariaat.

Voor vragen over de toetsweken kunt u terecht bij onze examensecretaris Teunis Bunt.

INBL-docten-Sloot

Jeroen Sloot