Rooster

28 mei 2015

Schooltijden

We geloven erin dat wanneer de leeromgeving van een leerling rustig en veilig is, een kind goed tot leren komt. We hechten er waarde aan wanneer de klas opgeruimd en ordelijk is en dat iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin neemt. Tevens wordt dit gecreëerd door stilte in de klas en het aanbieden van passend werk, waardoor er een goede balans ontstaat tussen succeservaring en uitdaging.. Aangezien leerlingen niet alleen uit de stad Utrecht komen, maar ook daarbuiten, hebben we lestijden die hierop aansluiten. Bij Instituut Blankestijn hebben we een continurooster voor de onderbouw. Voor de bovenbouw zijn de lesuren gepland tussen 9.10 – 17.00 uur.

Het lesrooster voor de basisschool is als volgt:

Maandag 9.10 uur tot 15.30 uur
Dinsdag 9.10 uur tot 15.30 uur
Woensdag 9.10 uur tot 12.30 uur
Donderdag 9.10 uur tot 15.30 uur
Vrijdag 9.10 uur tot 14.45 uur

Op de vrijdagmiddag is er eventueel nog de mogelijkheid om extra te oefenen indien een kind dat nodig heeft. Uiteraard gebeurt dit alleen op afspraak met ouders.

Het lesrooster voor het voortgezet onderwijs is als volgt:

1e lesuur 9.10 – 9.55 uur
2e lesuur 9.55 -10.40 uur
pauze
3e lesuur 11.00-11.45 uur
4e lesuur 11.45-12.30 uur
pauze
5e lesuur 13.00-13.45 uur
6e lesuur 13.45-14.30 uur
pauze
7e lesuur 14.45-15.30 uur
8e lesuur 15.30-16.15 uur
9e lesuur 16.15-17.00 uur

Op de vrijdagmiddag zijn de leerlingen na 15.30 uit, echter er is de mogelijkheid om extra te oefenen indien een leerling dat nodig heeft. Op zaterdagen voor de toetsweken kunnen leerlingen tevens extra lessen krijgen ter voorbereiding op het schoolexamen.