12 juni 2019

Sjoerd deed in twee jaar 4, 5, en 6 vwo

‘Instituut Blankestijn heeft mij gemotiveerd om echt aan het werk te gaan’

Sjoerd bleef op zijn vorige school zitten in 4 havo. Hij kwam naar Instituut Blankestijn om in twee jaar 4, 5 en 6 vwo te doen. Hij is net klaar met zijn examen.

Sjoerd: “Tijdens het eerste gesprek werd mij gevraagd of ik wel het goede profiel had. Ik had uit gemakzucht Economie en Maatschappij gekozen, maar ik zou veel meer hebben aan Natuur en Techniek. Ik mocht dat profiel proberen en het bleek inderdaad goed bij mij te passen. Instituut Blankestijn heeft mij gemotiveerd om echt aan het werk te gaan. Dat komt ook door de manier waarop de docenten met je omgaan, ook buiten de lessen om. Je kent iedere docent en iedere docent kent jou. Het vertrouwen dat docenten hebben, heeft mij erg gestimuleerd. Ze willen gewoon het beste voor je.”

“Ik ben volwassener geworden in deze twee jaren en ook slimmer, voor mijn gevoel. Bij de bètavakken heb ik geleerd analytisch te denken. Daar zal ik veel aan hebben bij mijn vervolgstudie in Delft. Ik ga de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

Is Instituut Blankestijn ook iets voor uw zoon of dochter? U kunt contact met ons opnemen om meer informatie aan te vragen of voor een persoonlijke kennismaking.