Digitaal onderwijs: slimme tablet heeft toekomst

Uit  twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit blijkt dat tablets een effectief hulpmiddel kunnen zijn voor leraren. De onderzoeken hebben vooral betrekking op de verschillen tussen leerlingen in een klas. Aan de onderzoeken naar digitaal onderwijs deden ruim 2500 basisschoolleerlingen mee, uit groep 4 tot en met[…]