Meet the professor bij Instituut Blankestijn

Het Wetenschapsknooppunt Utrecht (Summerschool Junior, Collegetour met André Kuipers, W&T Academie) organiseerde ter gelegenheid van de driehonderdtachtigste verjaardag van de Universiteit Utrecht het project ‘Meet the professor’. Ook de basisschool van Instituut Blankestijn nam hieraan deel. De leerkrachten Karin Trap en Patricia de Jong doen verslag. Op woensdagochtend 30 maart 2016 stapten honderdveertig professoren op[…]