Trajecten in de bovenbouw

27 mei 2015

Trajecten in de bovenbouw

Instituut Blankestijn biedt vele trajecten voortgezet onderwijs. Voor sommige leerlingen is een regulier traject het meest passend: zes jaar voor vwo (drie jaar voor de bovenbouw), vijf jaar voor de havo (twee jaar voor de bovenbouw) of vier jaar voor de mavo (één jaar voor de examenklas).

Door de kleine klassen en de intensieve begeleiding door de vakdocenten en de coördinator zal een leerling die leerjaren beter en gemakkelijker doorlopen dan in het reguliere onderwijs. We richten ons op het maximaal haalbare.

Voor alle leerlingen geldt dat er een binnen alle mogelijke trajecten voortgezet onderwijs een individueel studietraject wordt opgesteld om de beste weg naar het diploma uit te stippelen. Dat kan leiden tot aanpassingen aan een regulier traject. Een regulier traject kan starten vanaf groep 6 op de basisschool of in de brugklas. In overleg kan een leerling op Instituut Blankestijn in een hogere klas instromen.

Verdieping en extra vakken

Leerlingen kiezen extra vakken om een breder pakket te hebben en om in meerdere profielen of sectoren examen te doen. Zo krijgen ze een steviger basis voor het vervolgonderwijs.

Vakken eerder afsluiten

Vaak is het mogelijk om vakken eerder af te sluiten, zodat er meer tijd in het rooster vrijkomt voor de vakken die de leerling moeilijk vindt.

Toch versnellen bij trajecten voortgezet onderwijs

Soms beginnen leerlingen, bijvoorbeeld in klas 4, aan het reguliere traject, maar geven de goede resultaten aanleiding om het traject sneller af te leggen. De beslissing daarvoor kan op elk moment in het schooljaar genomen worden.

Lotingsstudie

Leerlingen die toegelaten willen worden voor een lotingstudie, of die mee gaan doen met decentrale
selectie, hebben baat bij een zo hoog mogelijk gemiddelde op het examen. Uitgelote leerlingen komen naar Instituut Blankestijn om enkele vakken te verbeteren. Andere leerlingen volgen het complete pakket. We kijken goed naar wat de eisen zijn van het vervolgonderwijs en zorgen ervoor dat de leerling aan de criteria voldoet. Daarbij moeten de cijfers zo hoog mogelijk zijn. Dat betekent maximale inzet van leerling en docent.

Lees hier verder over de mogelijkheden van het twee-jaar-in-één-traject op Instituut Blankestijn.