Twee jaar in 1 op mavo-niveau

Ben je geïnspireerd om een hoger diploma te halen: van mavo naar havo? Ben je vastgelopen in 3 mavo maar wil toch het volgend jaar examen doen? Wil je hogere eindcijfers halen om toegelaten te worden tot je vervolgopleiding?

Kies bij Instituut Blankestijn voor twee jaar in 1 mavo-niveau.

Hoogste kwaliteit

Wij bieden trajecten aan waarbij 3- en 4 mavo in één jaar doorlopen kunnen worden. Het twee jaar in één traject wordt afgesloten met het centraal eindexamen mavo (vmbo-tl). Onze leerlingen worden niet alleen gestimuleerd om te slagen, maar ook om zich te ontwikkelen, plezier te hebben in leren en een diploma met mooie cijfers te halen. Leidend daarbij is dat het behaalde diploma toelating biedt tot een gewenste vervolgopleiding. Een gemiddelde van een 7 moet dan het minimum zijn, dat is wat vervolgopleidingen steeds vaker als voorwaarde stellen om toegelaten te worden.

Twee jaar in 1 mavo betekent aan de bak

We bieden je in korte tijd de beste voorbereiding voor het landelijk centraal examen met twee jaar in 1 mavo. Als je geslaagd bent voor je mavo-examen ben je goed voorbereid op een vervolgstudie. Het traject twee-jaar-in-één-mavo vraagt veel van je. Je maakt lange dagen, krijgt intensieve begeleiding en volgt met regelmaat extra les (ook op zaterdagen). Maar het resultaat mag er zijn: elk jaar doorlopen leerlingen dit traject bij Instituut Blankestijn met succes.

Meer informatie over een versneld traject

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek. We leggen graag uit wat de mogelijkheden zijn. Bij Instituut Blankestijn is het ook mogelijk om op vwo– of havo-niveau het twee-jaar-in-één traject te volgen

Toch een andere keuze maken? Kies dan voor bijvoorbeeld deelcertificaten mavo via onze vavo-school of voor een regulier traject op Instituut Blankestijn.