Twee jaar in 1 op vwo-niveau

Jij hebt een havo-diploma en wil in korte tijd een vwo-diploma halen? Jij bent vastgelopen in 5 vwo maar wil toch het volgend jaar examen doen? Jij wil hogere eindcijfers halen om toegelaten te worden tot je vervolgopleiding?

Kies bij Instituut Blankestijn voor twee jaar in 1 op vwo-niveau.

Hoogste kwaliteit

Wij bieden trajecten aan waarbij 5- en 6 vwo in één jaar doorlopen kunnen worden. Het twee jaar in één traject wordt afgesloten met het centraal eindexamen vwo. Onze leerlingen worden niet alleen gestimuleerd om te slagen, maar ook om zich te ontwikkelen, plezier te hebben in leren en een diploma met mooie cijfers te halen. Leidend daarbij is dat het behaalde diploma toelating biedt tot een gewenste vervolgopleiding. Een gemiddelde van een 7 moet dan het minimum zijn, dat is wat vervolgopleidingen steeds vaker als voorwaarde stellen om toegelaten te worden.

Twee jaar in 1 vwo betekent aan de bak

We bieden je in korte tijd de beste voorbereiding voor het landelijk centraal examen met twee jaar in 1 vwo. Als je geslaagd bent voor je vwo-examen ben je goed voorbereid op een vervolgstudie. Het traject twee-jaar-in-één-vwo vraagt veel van je. Je maakt lange dagen, krijgt intensieve begeleiding en volgt met regelmaat extra les (ook op zaterdagen). Maar het resultaat mag er zijn: elk jaar doorlopen leerlingen dit traject bij Instituut Blankestijn met succes.

Meer informatie over twee jaar in één

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek. We leggen graag uit wat de mogelijkheden zijn. Bij Instituut Blankestijn is het ook mogelijk om op havo of mavo-niveau het twee-jaar-in-één traject te volgen

Toch een andere keuze maken? Kies dan voor bijvoorbeeld deelcertificaten vwo via onze vavo-school of voor een regulier traject op Instituut Blankestijn.