Twee jaar in één traject

8 juni 2015

Twee jaar in één traject

Na het succesvol afleggen van een examen geïnspireerd om een hoger diploma te halen: van mavo naar havo of van havo naar vwo? In het voor-examenjaar mavo, havo of vwo vastgelopen? Niet toegelaten tot een vervolgopleiding vanwege een te laag cijfergemiddelde?

Instituut Blankestijn heeft meer dan vijftig jaar ruime ervaring met het vinden van geslaagde oplossingen voor zeer persoonlijke schooltrajecten zoals het twee jaar in 1 traject.

Een jaar winnen door versneld eindexamenonderwijs te volgen is één van de aantrekkelijke opties van het particulier onderwijs bij Instituut Blankestijn.

Je kan bij ons in één jaar je naast-hogere diploma halen.

Twee jaar in 1: een geslaagde oplossing

Wij bieden voor alle profielen trajecten aan waarbij de lesstof van meerdere jaren in één schooljaar behandeld wordt. Het traject twee-jaar-in-één vraagt veel van een leerling. Hij of zij maakt lange dagen, zal met regelmaat op zaterdag extra les volgen en zal in de vakanties opdrachten maken. Maar het resultaat mag er zijn: elk jaar behalen leerlingen van Instituut Blankestijn via dit traject met succes hun diploma.

Vervolgopleiding

Het twee jaar in één traject wordt afgesloten met het eindexamen vwo, havo of mavo. Onze leerlingen worden niet alleen gestimuleerd om te slagen, maar ook om een diploma met mooie cijfers te halen. Leidend daarbij is dat het behaalde diploma toelating biedt tot een gewenste vervolgopleiding.

Meer informatie

Neem contact op voor een verkennend gesprek. We leggen graag uit wat de mogelijkheden zijn, bel: 030 – 231 45 41. Bij Instituut Blankestijn is het mogelijk om op vwo-, havo- of mavo-niveau het twee-jaar-in-één traject te volgen

Versneld examenjaar 5- en 6 vwo? Klik dan hier.

Versneld examenjaar 4- en 5 havo? Klik dan hier.

Versneld examenjaar 3- en 4 mavo (vmbo-tl)? Klik dan hier.

Lees hier verder over de mogelijkheden om in te stromen bij Instituut Blankestijn.

Twee jaar in 1 op Instituut Blankestijn