14 september 2020

Voorlichting over de studiekeuze

Op vrijdagmiddag 11 september werd op Instituut Blankestijn een start gemaakt met een nieuwe cursus Oriëntatie op Studie en Beroep (OSB) voor het studiejaar 2020-2021.
Noodgedwongen in drie etappes i.v.m. de coronamaatregelen, gaven de beide decanen uitleg over alles wat met een afgewogen studiekeuze te maken heeft. Martha van Delden van de Studiekeuze Academie uit Bilthoven verzorgde een presentatie over de drie workshops OSB, die zij in de komende maanden aan onze leerlingen zal aanbieden.
Na de presentatie kregen de leerlingen een vragenformulier voorgelegd, waarin zij konden aangeven hoever zij al gevorderd zijn met hun eigen studiekeuzetraject. Aan de hand daarvan bepalen de decanen, in overleg met de externe professional, welke route voor iedere eindexamenkandidaat moet worden uitgestippeld. Vooropstaat dat elke leerling het beste uit zichzelf haalt, een doelstelling die niet alleen voor hun huidige studievoortgang geldt, maar zeker ook voor de vervolgopleiding. De zorg voor de leerlingen van een Instituut als het onze houdt immers niet op met het bepalen van het diploma, maar strekt zich ook uit over de periode daarna.