24 augustus 2020

Welkom aan alle leerlingen! Nieuwe cursusjaar van start gegaan

Vanochtend om 10 uur zijn op IB alle lessen begonnen. Reeds om 09:15 uur werden alle leerlingen en medewerkers via een scherm toegesproken door de rectrix, Mariëlle van Rijswijk. Daarna kregen de leerlingen die allen over leskamers verdeeld waren, van daar aanwezige medewerkers een aantal huisregels te horen.

Daarna was het tijd om de lesboeken op te halen en gewapend met die informatie onder de arm konden de leerlingen met de les beginnen. Van 9 oktober kunnen zij dan aantonen wat zij hebben geleerd, want dan starten de eerste schoolexamens en toetsen.