Talentbegeleiding groep 6, 7 en 8

27 mei 2015

Talentbegeleiding groep 6, 7 en 8

Op Instituut Blankestijn halen we het maximale uit de talenten van uw kind door werkwijze basisschool. We zijn specialist in het afstemmen van onderwijs op individuele leerlingen, staan lang stil bij complexe onderwerpen, besteden aandacht aan de structuur van leren en herhalen veel. Natuurlijk hechten we veel waarde aan een gezellige werksfeer en respect voor elkaar. Centraal staat de succeservaring van uw kind, waardoor het meer zelfvertrouwen krijgt en leren leuk gaat vinden.

Werkwijze basisschool

Leerlingen krijgen les in kleine groepjes waardoor wij veel tijd en aandacht geven aan individuele talenten. Ieder kind leert op zijn eigen unieke manier. Vandaar dat bij iedere leerling het individuele talent ontwikkeld wordt via een op het kind afgestemde methode en de werkwijze basisschool.

Het is van belang om de lesstof op vele manieren aan te bieden. De vakken rekenen en taal kennen bijvoorbeeld elk vijf deelvakken die op diverse wijzen voorbijkomen gedurende een lesdag. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen op deze wijze de regels en leerstrategieën eerder en beter herkennen.

We maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd, leggen helder uit, oefenen veel en overhoren hardnekkig. Al het werk van uw kind wordt zorgvuldig nagekeken. Daarna wordt uitgebreid met uw zoon of dochter besproken wat eraan verbeterd kan worden en op welke wijze.

Instituut Blankestijn bereikt met deze methodiek al jaren zeer goede resultaten en gaat met zelfvertrouwen een voortgezet onderwijstraject in, op Instituut Blankestijn of op een reguliere middelbare school.

Leren met begeleiding

Talentbegeleiding betekent behalve leerstof overdragen ook de weg wijzen en hulp bieden. Hulp is er bij Instituut Blankestijn in overvloed. In de les wordt niet alleen de leerstof uitgelegd, maar ook studieadvies gegeven over hoe deze stof door de leerling moet worden benaderd.

Meer informatie

We leggen graag uit wat de mogelijkheden zijn, neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Lees hier verder over instromen op de particuliere basisschool.