Agenda Instituut Blankestijn

Het jaaroverzicht voor schooljaar 2021-2022 hieronder vindt u ook in Magister onder het item ‘agenda’. Deze agenda is zichtbaar bij aanvang van het nieuwe schooljaar.

Eerste lesdag schooljaar 2021-2022

Het schooljaar start op maandag 30 augustus 2021 om 9:10 uur.

Vakanties schooljaar 2021-2022

 • vrijdag 15 oktober t/m zondag 24 oktober 2021 – Herfstvakantie
 • vrijdag 24 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022 – Kerstvakantie
 • vrijdag 25 februari t/m zondag 6 maart 2022 – Voorjaarsvakantie
 • vrijdag 15 april en maandag 18 april 2022 – Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
 • maandag 25 april t/m zondag 8 mei 2022 – Meivakantie voor niet-examenkandidaten
 • maandag 25 april t/m zondag 1 mei 2022 – Meivakantie voor examenkandidaten en voor leerlingen uit 4 havo of 5 vwo die in één of meerdere vakken centraal schriftelijk eindexamen doen
 • donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022 – Hemelvaart, vrije dagen voor alle leerlingen
 • maandag 6 juni 2022 – Tweede Pinksterdag
 • zaterdag 9 juli 2022 – Start zomervakantie

Agenda extra lessen op afspraak schooljaar 2021-2022

Op Instituut Blankestijn bieden we onze leerlingen altijd de mogelijkheid om op afspraak met docenten extra lessen te volgen. Tijdens de reguliere lesweken, buiten de ingeroosterde lessen, is hier veel ruimte voor. Daarnaast is in ieder geval op de volgende data de school geopend voor examenkandidaten die graag met hun eigen docenten de examenstof herhalen en extra oefenen.

 • zaterdag 9 oktober 2021 – voorafgaand aan toetsweek I
 • zaterdag 18 december 2021 – voorafgaand aan toetsweek II
 • zaterdag 19 februari 2022 – voorafgaand aan toetsweek III
 • zaterdag 2 april 2022 – voorafgaand aan toetsweek IV examenleerlingen
 • zaterdag 14 mei 2022 – tijdens C.S.E.
 • zaterdag 21 mei 2022 – tijdens C.S.E.
 • zaterdag 28 mei 2022 – tijdens C.S.E.

Agenda ouderbijeenkomsten schooljaar 2021-2022

 • vrijdag 3 september 2021 – Voor alle leerlingen en ouders op IB
 • vrijdag 29 oktober 2021 – Voor alle leerlingen en ouders (online)
 • vrijdag 14 januari 2021 – Nieuwjaarsviering met ouders op IB – komt te vervallen ivm huidige maatregelen corona
 • donderdag 14 april 2022 van 16:00 tot 17:30 – Voor examenkandidaten en ouders
 • woensdag 6 juli 2022 – Diploma-uitreiking om 14.00 uur
 • vrijdag 8 juli 2022 – Voor niet-examenkandidaten en ouders

Ouderbijeenkomsten vinden plaats in de werfkelder van ons mooie pand. Op Instituut Blankestijn moedigen we aan dat leerlingen in de rol van gastheer/-vrouw aanwezig zijn op de ouderbijeenkomsten om hun ouders aan de docenten voor te stellen en mee te doen aan de gesprekken.

Belangrijke data schooljaar 2021-2022

 • donderdag 9 juni 2022 – Uitslag Centraal Schriftelijk Eindexamen – tijdvak 1.
  Op de dag van de uitslag van het eindexamen vwo, havo en mavo worden alle examenkandidaten gebeld door hun coördinator vanaf 11:00 uur.
 • vrijdag 1 juli 2022 – Uitslag Centraal Schriftelijk Eindexamen – tijdvak 2.
 • woensdag 6 juli 2022 – Diploma-uitreiking om 14.00 uur
 • donderdag 14 juli – Uitslag Centraal Schriftelijk Eindexamen – tijdvak 3
 • vrijdag 8 juli 2022: Uitje niet-examenkandidaten