Toetsweekrooster

Toetsroosters

Klik hierop voor het rooster van de toetsweek:

Rooster toetsweek onderbouw
Rooster toetsweek bovenbouw
Rooster voor de herkansingen
Rooster talen – mondelingen

Rooster centraal examen tijdvak 1
Rooster centraal examen tijdvak 2
Rooster centraal examen herkansingen

Toetsweken

 • vrijdag 9 oktober t/m donderdag 15 oktober 2020 – Toetsweek I voor alle leerlingen.
 • vrijdag 11 december t/m donderdag 17 december 2020 – Toetsweek II voor alle leerlingen
 • vrijdag 22 januari t/m vrijdag 29 januari 2021 – Luistertoetsen Engels, Duits, Frans en Spaans.
 • vrijdag 12 februari t/m donderdag 18 februari 2021 – Toetsweek III voor alle leerlingen
 • donderdag 1 april en dinsdag 6 april t/m vrijdag 9 april 2021 – Toetsweek IV voor examenkandidaten, overige leerlingen volgens lesrooster.
 • vrijdag 16 april t/m donderdag 22 april 2021 – Toetsweek IV voor niet-examenleerlingen.
 • maandag 19 april t/m donderdag 22 april 2021 – Toetsweek herkansingen schoolexamens voor examenkandidaten
 • dinsdag 20 april t/m donderdag 22 april 2021 – Cito Eindtoets Basisonderwijs
 • maandag 17 mei t/m dinsdag 1 juni 2021 – Centraal examen tijdvak 1: eerste afnames
 • maandag 14 juni t/m vrijdag 25 juni 2021 – Centraal examen tijdvak 2: eerste afnames en herkansingen
 • donderdag 1 juli t/m dinsdag 6 juli 2021 – Afsluitende toetsweek V voor niet-examenkandidaten.
 • dinsdag 6 juli t/m vrijdag 9 juli 2021 – Centraal examen tijdvak 3: herkansingen

Voor vragen over de toetsweken kunt u terecht bij onze examensecretaris Teunis Bunt.

Voor examenkandidaten: Bekijk het PTA om te weten welke schoolexamens in welke toetsweek worden afgenomen.

Voor vragen over de stofomschrijving van de toetsen en schoolexamens kunt u terecht bij het secretariaat.

Toetsweken 2021-2022

 • vrijdag 8 oktober t/m donderdag 14 oktober 2021 – Toetsweek I voor alle leerlingen.
 • vrijdag 17 december t/m donderdag 23 december 2021 – Toetsweek II voor alle leerlingen
 • maandag 24 januari t/m donderdag 3 februari 2022 – Luistertoetsen Engels, Duits, Frans en Spaans.
 • vrijdag 18 februari t/m donderdag 24 februari 2022 – Toetsweek III voor alle leerlingen
 • vrijdag 1 april t/m donderdag 7 april 2022 – Toetsweek IV voor examenkandidaten, overige leerlingen volgens lesrooster.
 • donderdag 14 april t/m donderdag 21 april 2022 – Toetsweek IV voor niet-examenleerlingen.
 • dinsdag 19 april t/m vrijdag 22 april 2022 – Toetsweek herkansingen schoolexamens voor examenkandidaten
 • woensdag 20 april t/m vrijdag 22 april 2022 – Cito Eindtoets Basisonderwijs
 • donderdag 12 mei t/m maandag 30 mei 2022 – Centraal examen tijdvak 1: eerste afnames
 • maandag 20 juni t/m donderdag 23 juni 2022 – Centraal examen tijdvak 2: eerste afnames en herkansingen
 • donderdag 30 juni t/m donderdag 7 juli 2022 – Afsluitende toetsweek V voor niet-examenkandidaten.