Toetsweekroosters

19 april 2016

Toetsroosters

Rooster toetsweek onderbouw: klas 1 t/m klas 3
Rooster toetsweek bovenbouw – HV4, HAVO4/5, VWO 5/6
Rooster herkansingen schoolexamens
Rooster centraal examen tijdvak 1
Rooster centraal examen tijdvak 2

Toetsweken

  • vrijdag 12 oktober t/m donderdag 18 oktober 2018 – Toetsweek I voor alle leerlingen.
  • vrijdag 14 december t/m donderdag 20 december 2018 – Toetsweek II voor alle leerlingen
  • vrijdag 8 februari t/m donderdag 14 februari 2019 – Toetsweek III voor alle leerlingen
  • vrijdag 29 maart t/m vrijdag 5 april 2019 – Toetsweek IV voor examenkandidaten
  • vrijdag 12 april t/m donderdag 18 april 2019 – Toetsweek V voor niet-examenkandidaten
  • maandag 15 april t/m donderdag 18 april 2019 – Toetsweek herkansingen schoolexamens voor examenkandidaten
  • dinsdag 16 april t/m donderdag 18 april 2019 – Cito Eindtoets Basisonderwijs
  • donderdag 9 mei t/m donderdag 23 mei 2019 – Centraal examen tijdvak 1
  • maandag 17 juni t/m donderdag 20 juni 2019 – Centraal examen tijdvak 2
  • vrijdag 5 juli t/m donderdag 11 juli 2019 – Afsluitende toetsweek VI voor niet-examenkandidaten.

Voor vragen over de toetsweken kunt u terecht bij onze examensecretaris Teunis Bunt.

Voor examenkandidaten: Bekijk het PTA om te weten welke schoolexamens in welke toetsweek worden afgenomen.

Voor vragen over de stofomschrijving van de toetsen en schoolexamens kunt u terecht bij Jeroen Sloot, rechtstreeks via slt@inbl.nl of via het secretariaat.

Toetsweekrooster