Toetsweekrooster

Toetsroosters

 

Klik hierop voor het rooster van de toetsweek:

Rooster toetsweek onderbouw: klas 1 t/m klas 3
Rooster toetsweek bovenbouw
Rooster talen – mondelingen

Rooster centraal examen tijdvak 1
Rooster centraal examen tijdvak 2

Toetsweken

 • vrijdag 9 oktober t/m donderdag 15 oktober 2020 – Toetsweek I voor alle leerlingen.
 • vrijdag 11 december t/m donderdag 17 december 2020 – Toetsweek II voor alle leerlingen
 • vrijdag 22 januari t/m vrijdag 29 januari 2021 – Luistertoetsen Engels, Duits, Frans en Spaans.
 • vrijdag 12 februari t/m donderdag 18 februari 2021 – Toetsweek III voor alle leerlingen
 • donderdag 1 april en dinsdag 6 april t/m vrijdag 9 april 2021 – Toetsweek IV voor examenkandidaten, overige leerlingen volgens lesrooster.
 • vrijdag 16 april t/m donderdag 22 april 2021 – Toetsweek IV voor niet-examenleerlingen.
 • maandag 19 april t/m donderdag 22 april 2021 – Toetsweek herkansingen schoolexamens voor examenkandidaten
 • dinsdag 20 april t/m donderdag 22 april 2021 – Cito Eindtoets Basisonderwijs
 • maandag 17 mei t/m dinsdag 1 juni 2021 – Centraal examen tijdvak 1: eerste afnames
 • maandag 14 juni t/m vrijdag 25 juni 2021 – Centraal examen tijdvak 2: eerste afnames en herkansingen
 • donderdag 1 juli t/m dinsdag 6 juli 2021 – Afsluitende toetsweek V voor niet-examenkandidaten.
 • dinsdag 6 juli t/m vrijdag 9 juli 2021 – Centraal examen tijdvak 3: herkansingen

Voor vragen over de toetsweken kunt u terecht bij onze examensecretaris Teunis Bunt.

Voor examenkandidaten: Bekijk het PTA om te weten welke schoolexamens in welke toetsweek worden afgenomen.

Voor vragen over de stofomschrijving van de toetsen en schoolexamens kunt u terecht bij het secretariaat.