Toetsweekrooster

Toetsroosters

 

Klik hierop voor het rooster van de huidige inhaal en herexamens:

Rooster toetsweek onderbouw: klas 1 t/m klas 3
Rooster toetsweek bovenbouw – HV4, HAVO4/5, VWO 5/6
Rooster talen – mondelingen

Rooster centraal examen tijdvak 1
Rooster centraal examen tijdvak 2

Toetsweken

  • vrijdag 9 oktober t/m donderdag 15 oktober 2020 – Toetsweek I voor alle leerlingen.
  • vrijdag 11 december t/m donderdag 17 december 2020 – Toetsweek II voor alle leerlingen
  • vrijdag 22 januari t/m vrijdag 29 januari 2021 – Luistertoetsen Engels, Duits, Frans en Spaans.
  • vrijdag 12 februari t/m donderdag 18 februari 2021 – Toetsweek III voor alle leerlingen
  • vrijdag 16 april t/m donderdag 22 april 2021 – Toetsweek IV voor niet-examenkandidaten
  • maandag 19 april t/m woensdag 21 april 2021 – Toetsweek herkansingen schoolexamens voor examenkandidaten
  • dinsdag 20 april t/m donderdag 22 april 2021 – Cito Eindtoets Basisonderwijs
  • maandag 17 mei t/m maandag 1 juni 2021 – Centraal examen tijdvak 1
  • maandag 21 juni t/m donderdag 24 juni 2021 – Centraal examen tijdvak 2
  • donderdag 1 juli t/m dinsdag 6 juli 2021 – Afsluitende toetsweek V voor niet-examenkandidaten.

Voor vragen over de toetsweken kunt u terecht bij onze examensecretaris Teunis Bunt.

Voor examenkandidaten: Bekijk het PTA om te weten welke schoolexamens in welke toetsweek worden afgenomen.

Voor vragen over de stofomschrijving van de toetsen en schoolexamens kunt u terecht bij het secretariaat.