Toetsweekrooster

Toetsroosters

Klik hierop voor het rooster van de toetsweek:

Rooster toetsweek onderbouw
Rooster toetsweek bovenbouw
Rooster voor de herkansingen – de herkansingen van de schoolexamens in april
Rooster talen – mondelingen

Rooster centraal examen tijdvak 1
Rooster centraal examen tijdvak 2
Rooster centraal examen herkansingen

Toetsweken 2022-2023

 • vrijdag 14 oktober t/m donderdag 20 oktober 2022 – Toetsweek I voor alle leerlingen
  • zaterdag 15 november 2022 – Inhalen gemiste schoolexamens
 • vrijdag 16 december t/m donderdag 22 december 2022– Toetsweek II voor alle leerlingen
  • zaterdag 14 januari 2022 – Inhalen gemiste schoolexamens
 • maandag 23 januari t/m vrijdag 27 januari 2023 – Luistertoetsen Engels, Duits, Frans en Spaans
 • vrijdag 17 februari t/m donderdag 23 februari 2023 – Toetsweek III voor alle leerlingen
  • zaterdag 11 maart 2022 – Inhalen gemiste schoolexamens
 • vrijdag 31 maart t/m donderdag 6 april 2023 – Toetsweek IV voor examenkandidaten, overige leerlingen volgens lesrooster.
  • zaterdag 8 april 2023 – Inhalen gemiste schoolexamens
 • vrijdag 14 april t/m donderdag 20 april 2023 – Toetsweek IV voor niet-examenleerlingen.
 • maandag 17 april t/m donderdag 20 april 2023 – Toetsweek herkansingen schoolexamens voor examenkandidaten
 • donderdag 11 mei t/m dinsdag 30 mei 2023 – Centraal examen tijdvak 1: eerste afnames
 • maandag 19 juni t/m donderdag 22 juni 2023 – Centraal examen tijdvak 2: eerste afnames en herkansingen
 • donderdag 29 juni t/m donderdag 6 juli 2023 – Afsluitende toetsweek V voor niet-examenkandidaten

Voor vragen over de toetsweken kunt u terecht bij onze examensecretaris Pieter de Ruiter.
Voor examenkandidaten: bekijk het PTA in Magister om te weten welke schoolexamens in welke toetsweek worden afgenomen.
De stofomschrijving van de toetsen en schoolexamens vindt u in Magister. De leerlingen ontvangen voor de toetsweek bovendien een planner waar alle details over de toetsen in staan.