Toetsweekrooster

Toetsroosters

Klik hierop voor het rooster van de toetsweek:

Rooster toetsweek onderbouw
Rooster toetsweek bovenbouw
Rooster voor de herkansingen – de herkansingen van de schoolexamens in april
Rooster talen – mondelingen

Rooster centraal examen tijdvak 1
Rooster centraal examen tijdvak 2
Rooster centraal examen herkansingen

U kunt een persoonlijk rooster samenstellen voor het centraal examen met www.mijneindexamen.nl.

Toetsweken 2023-2024

 • vrijdag 6 oktober t/m donderdag 12 oktober 2023 – Toetsweek I voor alle leerlingen
  • zaterdag 28 oktober 2023 – Inhalen gemiste schoolexamens
 • vrijdag 15 december t/m donderdag 21 december 2023– Toetsweek II voor alle leerlingen
  • zaterdag 13 januari 2024 – Inhalen gemiste schoolexamens
 • maandag 22 januari t/m vrijdag 26 januari 2024 – Luistertoetsen Engels, Duits, Frans en Spaans
 • vrijdag 9 februari t/m donderdag 15 februari 2024 – Toetsweek III voor alle leerlingen
  • zaterdag 2 maart 2024 – Inhalen gemiste schoolexamens
 • donderdag 28 maart t/m vrijdag 5 april 2024 – Toetsweek IV voor examenkandidaten, overige leerlingen volgens lesrooster.
  • zaterdag 6 april 2024 – Inhalen gemiste schoolexamens
 • vrijdag 12 april t/m donderdag 18 april 2024 – Toetsweek IV voor niet-examenleerlingen.
 • maandag 15 april t/m donderdag 18 april 2024 – Toetsweek herkansingen schoolexamens voor examenkandidaten
 • dinsdag 14 mei t/m woensdag 29 mei 2024 – Centraal examen tijdvak 1: eerste afnames
 • dinsdag 18 juni t/m dinsdag 25 juni 2024 – Centraal examen tijdvak 2: eerste afnames en herkansingen
 • maandag 24 juni t/m vrijdag 28 juni 2024 – Afsluitende toetsweek V voor niet-examenkandidaten

Voor vragen over de toetsweken kunt u terecht bij onze examensecretaris Pieter de Ruiter.
Voor examenkandidaten: bekijk het PTA in Magister om te weten welke schoolexamens in welke toetsweek worden afgenomen.
De stofomschrijving van de toetsen en schoolexamens vindt u in Magister. De leerlingen ontvangen voor de toetsweek bovendien een planner waar alle details over de toetsen in staan.