Toetsweekrooster

Toetsroosters

 

Klik hierop voor het rooster van de huidige inhaal en herexamens:

Rooster herkansingen schoolexamens: Resultaatverbetering toetsen

Rooster toetsweek onderbouw: klas 1 t/m klas 3
Rooster toetsweek bovenbouw – HV4, HAVO4/5, VWO 5/6
Rooster talen – mondelingen

Rooster centraal examen tijdvak 1
Rooster centraal examen tijdvak 2

Toetsweken

 • vrijdag 11 oktober t/m donderdag 17 oktober 2019 – Toetsweek I voor alle leerlingen.
 • vrijdag 13 december t/m donderdag 19 december 2019 – Toetsweek II voor alle leerlingen
 • maandag 20 januari t/m vrijdag 24 januari 2020 – Luistertoetsen Engels, Duits, Frans en Spaans.
 • vrijdag 14 februari t/m donderdag 20 februari 2020 – Toetsweek III voor alle leerlingen
 • maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april 2020 – Toetsweek IV voor examenkandidaten
 • dinsdag 14 april t/m vrijdag 17 april 2020 – Toetsweek V voor niet-examenkandidaten
 • dinsdag 14 april t/m vrijdag 17 april 2020 – Toetsweek herkansingen schoolexamens voor examenkandidaten
 • woensdag 15 april t/m vrijdag 17 april 2020 – Cito Eindtoets Basisonderwijs
 • donderdag 7 mei t/m maandag 25 mei 2020 – Centraal examen tijdvak 1
 • maandag 15 juni t/m donderdag 18 juni 2020 – Centraal examen tijdvak 2
 • donderdag 25 juni t/m donderdag 2 juli 2020 – Afsluitende toetsweek VI voor niet-examenkandidaten.

Voor vragen over de toetsweken kunt u terecht bij onze examensecretaris Teunis Bunt.

Voor examenkandidaten: Bekijk het PTA om te weten welke schoolexamens in welke toetsweek worden afgenomen.

Voor vragen over de stofomschrijving van de toetsen en schoolexamens kunt u terecht bij het secretariaat.