Toetsweekroosters

19 april 2016

Toetsroosters

Rooster toetsweek onderbouw: klas 1 t/m klas 3
Rooster toetsweek bovenbouw – HV4, HAVO4/5, VWO 5/6
Rooster herkansingen schoolexamens
Rooster centraal examen tijdvak 1
Rooster centraal examen tijdvak 2

Toetsweken

  • vrijdag 6 oktober t/m donderdag 12 oktober 2017 – Toetsweek I voor alle leerlingen.
  • vrijdag 15 december t/m donderdag 21 december 2017 – Toetsweek II voor alle leerlingen
  • vrijdag 16 februari t/m donderdag 22 februari 2018 – Toetsweek III voor examenkandidaten
  • dinsdag 3 april t/m dinsdag 10 april 2018 – Toetsweek IV voor examenkandidaten
  • donderdag 12 april t/m donderdag 19 april 2018 – Toetsweek IV voor niet-examenkandidaten
  • dinsdag 17 april t/m vrijdag 20 april 2018 – Toetsweek herkansingen schoolexamens voor examenkandidaten
  • dinsdag 17 april t/m donderdag 19 april 2018 – Cito Eindtoets Basisonderwijs
  • maandag 14 mei t/m dinsdag 29 mei 2018 – Centraal examen tijdvak 1
  • maandag 18 juni t/m donderdag 21 juni 2018 – Centraal examen tijdvak 2
  • maandag 2 juli t/m donderdag 5 juli 2018 – Afsluitende toetsweek voor niet-examenkandidaten.

Voor vragen over de toetsweken kunt u terecht bij onze examensecretaris Teunis Bunt.

Voor examenkandidaten: Bekijk het PTA om te weten welke schoolexamens in welke toetsweek worden afgenomen.

Voor vragen over de stofomschrijving van de toetsen en schoolexamens kunt u terecht bij Jeroen Sloot, rechtstreeks via slt@inbl.nl of via het secretariaat.

Toetsweekrooster