Toetsweekrooster

Toetsroosters

Klik hierop voor het rooster van de toetsweek:

Rooster toetsweek onderbouw
Rooster toetsweek bovenbouw
Rooster voor de herkansingen
Rooster talen – mondelingen

Rooster centraal examen tijdvak 1
Rooster centraal examen tijdvak 2
Rooster centraal examen herkansingen

Toetsweken 2021-2022

 • vrijdag 8 oktober t/m donderdag 14 oktober 2021 – Toetsweek I voor alle leerlingen.
 • vrijdag 17 december t/m donderdag 23 december 2021 – Toetsweek II voor alle leerlingen
 • maandag 24 januari t/m donderdag 3 februari 2022 – Luistertoetsen Engels, Duits, Frans en Spaans.
 • vrijdag 18 februari t/m donderdag 24 februari 2022 – Toetsweek III voor alle leerlingen
 • vrijdag 1 april t/m donderdag 7 april 2022 – Toetsweek IV voor examenkandidaten, overige leerlingen volgens lesrooster.
 • donderdag 14 april t/m donderdag 21 april 2022 – Toetsweek IV voor niet-examenleerlingen.
 • dinsdag 19 april t/m vrijdag 22 april 2022 – Toetsweek herkansingen schoolexamens voor examenkandidaten
 • donderdag 12 mei t/m maandag 30 mei 2022 – Centraal examen tijdvak 1: eerste afnames
 • maandag 13 juni t/m vrijdag 24 juni 2022 – Centraal examen tijdvak 2: eerste afnames en herkansingen
 • donderdag 30 juni t/m donderdag 7 juli 2022 – Afsluitende toetsweek V voor niet-examenkandidaten
 • dinsdag 5 juli t/m vrijdag 8 juli – Centraal examen tijdvak 3: herkansingen.

Voor vragen over de toetsweken kunt u terecht bij onze examensecretaris Tessel Slegten.
Voor examenkandidaten: Bekijk het PTA in Magister om te weten welke schoolexamens in welke toetsweek worden afgenomen.
Voor vragen over de stofomschrijving van de toetsen en schoolexamens kunt u terecht bij het secretariaat.