Bij Blankestijn zit elke leerling op de eerste rij

Instituut Blankestijn heeft kleine lesgroepen: een groep bestaat uit maximaal acht leerlingen. We spreken wel over ‘de kracht van acht’.

Als een groep de maximale grootte heeft en er komt een leerling bij, dan wordt de groep gesplitst. Daardoor blijven de groepen klein, op kamerniveau. Bij Instituut Blankestijn zijn er dan ook geen lokalen, maar leskamers, die zo ingericht zijn dat elke leerling op de eerste rij zit.

Kleine groepen zorgen voor betere leerprestaties

Al sinds 1996 is bekend (door het STAR-onderzoek, Student Teacher Achievement Ratio) dat kleine klassen een gunstig effect hebben op de leerprestaties. Dat is ook onze ervaring. Door de kleine groepen en de persoonlijke aandacht stijgen leerlingen boven zichzelf uit en presteren ze veel beter dan op hun vorige school.

Naast de groepslessen zijn er, op verzoek van de leerling of de docent, nog individuele lessen mogelijk om een stukje lesstof of een leerprobleem extra aandacht te geven. Onderwijs is bij Blankestijn altijd maatwerk.