22 mei 2020

Blankestijn 55 jaar jong

Op 26 maart stonden wij even stil bij het 55-jarig bestaan van ons Instituut. Het begon in 1965, toen Ad Blankestijn uit onvrede over het teruglopende onderwijsniveau voor zichzelf begon. Duizenden leerlingen bezochten het Instituut, genoten van de aandacht, van de prima lessen van inspirerende medewerkers, haalden een diploma en nog steeds denken zij met warmte terug aan die tijd.
Die traditie zetten wij de komende decennia voort.