De onderwijsinspectie

19 december 2014

De onderwijsinspectie

De kwaliteit van ons onderwijs wordt gewaarborgd door een onafhankelijk orgaan: de Inspectie van het Onderwijs. Instituut Blankestijn is voor het laatst in schooljaar 2012-2013 beoordeeld en kwam daar weer met overtuigend goede resultaten uit.

Bij scholen zoals Instituut Blankestijn die voldoen aan de strenge normen en alle eisen, brengt de onderwijsinspectie eens per vier jaar een volledig inspectierapport uit. De school zal daarom in schooljaar 2016-2017 weer worden beoordeeld.

Inspectierapport Instituut Blankestijn

Inspectierapport Instituut Blankestijn

Download jaarverslag 2015-2016

Download jaarplan 2016-2017