24 mei 2018

Prachtige Citoscore Basisschool IB

Vol trots bekeken de leraressen van de basisschool enkele dagen geleden de resultaten van de citotoets. Waar de gemiddelde score in Nederland 534,9 was, scoorden de leerlingen van IB een gemiddelde van 541,4.  Ook bij de verschillende onderdelen, zoals lezen, rekenen en taal bleken de leerlingen van onze basisschool keurig te presteren. Na het bestuderen van de uitkomsten bij lezen, rekenen, taalvaardigheid, wereldoriëntatie en schrijven bleek dat de IB-leerlingen een percentiel hadden van 91 ofwel dat 90% van alle deelnemende scholen lager scoorde dan IB.

Dit resultaat is andermaal een felicitatie waard aan het adres van Karin Trap, Angèle Meulen en Patricia de Jong. En petje af voor de leerlingen van groep 8, want zij hebben tenslotte die prestatie geleverd.