GAUSSERIE (2)

11 januari 2013

Column 01.07 A van Ad Blankestijn

Klas 3C had mijn verhaal over Gauss’ constructie van de regelmatige 17-hoek met grote verbazing
aangehoord. Hoe bestaat het dat een student, maar twee jaar ouder dan zij, een ontdekking doet,
die zelfs de hooggeleerde Alexandrijnse Grieken was ontgaan ?
Ze vuurden allerlei vragen op me af. Over Alexandrijnse Grieken en over hoe Gauss op school was.
Of zijn ouders rijk waren, of hij een vriendin had. Zelfs of hij rookte en weleens een biertje dronk.
Een van de jongens vroeg of de Grieken een regelmatige driehoek konden construeren. Ik zei hem
dat hij dat ook kon. Een regelmatige driehoek is een driehoek met gelijke zijden en gelijke hoeken,
dus gewoon een gelijkzijdige driehoek die immers drie hoeken van 60° heeft. Een werklijn trekken,
passerpunt ergens erin (A) en boog maken (geeft B op de werklijn). En nog eens, nu vanuit B.
Door hun slechte gedrag in de twee voorgaande schooljaren was er niet veel terechtgekomen van
de meetkundelessen. De meesten van hen kenden de eenvoudigste constructies niet: een loodlijn
oprichten in een punt op een lijn, of neerlaten uit een punt op een lijn; de bissectrice …
C
Driehoek ABC Een andere leerling vroeg of een regelmatige vierhoek hetzelfde is
is gelijkzijdig. als een vierkant. Ja dus.
Maar ik werd verrast door de vraag hoe een regelmatige tweehoek
eruitziet.
werklijn Ik zei dat ik die figuur eerst even moest uitvinden.
A B
Later in de les kwam ik terug op de mogelijkheid een regelmatige veelhoek te construeren waarbij
alleen rechte lijnen en cirkels worden gebruikt.
Gauss ontdekte dat het aantal zijden van een dergelijke veelhoek wordt geleverd door de formule:
n 2
22 + 1 Geduldig koos ik n = 2 en schreef op het bord: 22 + 1 = 24 + 1 = 16 + 1 = 17
1 3
De vorige ? 22 + 1 = 22 + 1 = 4 + 1 = 5 En de volgende ? 22 + 1 = 28 + 1 = 256 + 1 = 257

11 januari 2013
Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.