L’EXPÉRIENCE DES LIQUEURS

18 juli 2013

Column 04.03 A van Ad Blankestijn

De bespreking van de proef van Torricelli-Pascal gaf me de mogelijkheid eenvoudige berekeningen
te laten uitvoeren. Voorbeelden:
1. Hoe groot is de inwendige dikte van een buis met een inwendige doorsnede van 1,50 cm2 ?
2. Hoe groot is de massa van het kwik in een kolom van 3 pouces et 2 lignes in deze buis ?
3. Hoe hoog is de puy als de gemiddelde massa van de omgevende lucht 1,18 kg/m3 is ?

ad 1. Van doorsnede naar dikte (hoewel de dikte gemakkelijker te meten is dan de doorsnede).
Het gaat erom de leerlingen bij te brengen dat een doorsnede een oppervlakte is.
A A
A = pr2 ⇒ pr2 = A ⇒ r2 = ⇒ r= ⇒ r ≈ 0,69 cm zodat de gevraagde dikte 1,4 cm is.
p p
ad 2. Het volume van de kolom (een cilinder) is V = pr2h = Ah
Neem aan dat 1 pouce uit 12 lignes van 0,21 cm bestaat.

De kwikmassa is dan m = rV = rAh = 13,6 × 1,50 × (3 × 12 + 2) × 0,21 ≈ 163 g

r is de specifieke massa van kwik onder de heersende omstandigheden:
13,6 t/m3 ofwel 13,6·103 kg/m3 ofwel 13,6 kg/dm3 ofwel 13,6 g/cm3

ad 3. De specifieke massa van droge lucht van 0 ºC op Mean Sea Level is 1,288 kg/m3
en op 1465 m MSL 1,080 kg/m3. Hier is de tussenwaarde 1,18 kg/m3 gekozen.

Het volume van de luchtkolom is 1,50 cm2 × k cm = 1,50 × k cm3
terwijl de massa van de lucht in deze kolom 163 g moet zijn:

1,50 × k × 1,18·10–3 = 163 ⇒ k ≈ 920 m

18 juli 2013
Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.