Cambridge Engels op Instituut Blankestijn

16 mei 2016

Naast de reguliere lessen Engels biedt Instituut Blankestijn lessen Cambridge Engels aan ter voorbereiding op verschillende niveaus van het Cambridge-examen. De afgelopen jaren hebben onze leerlingen certificaten gehaald voor FCE (First Certificate), CAE (Cambridge Advanced) en CPE (Proficiency).

cambridge-engels

Cambridge Engels is een unieke aanpak van onderwijs, studie en beoordeling van Engels. Cambridge Engels bevordert  taalvaardigheden voor real-life situaties. Leerlingen verwerven communicatievaardigheden die bruikbaar zijn in alledaagse situaties en voor studie en werk. Het examen bestaat uit onderdelen die alle taalvaardigheden beoordelen: spreekvaardigheid, leesvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid.

Er zijn examens op uiteenlopende niveaus. De niveaus zijn duidelijk verdeeld over het ERK (Europees Referentiekader). Dit maakt het gemakkelijk voor werkgevers en onderwijsinstellingen om het niveau van kandidaten te herkennen. Voor studenten maakt dit het eenvoudig het juiste examen voor hun doelstelling te kiezen.

Het Cambridge-certificaat wordt wereldwijd erkend door meer dan 20.000 universiteiten, werkgevers en overheden. Cambridge English certificaten worden geaccepteerd voor visa en studiedoeleinden in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk,  de Verenigde Staten, Canada en Australië.

Leerlingen krijgen in hun studie of toekomstig beroep steeds vaker te maken met situaties waarin Engels de voertaal is. In Nederland worden bij verschillende opleidingen colleges in het Engels gegeven, sommige leerlingen gaan een tijdje in het buitenland studeren of stage lopen. Op de arbeidsmarkt vereisen ook veel werkgevers een goede beheersing van het Engels.

Bovendien is het niveau van CAE voor de meeste vaardigheden hoger dan vereist voor het vwo-examen, zodat het certificaat de leerlingen echt iets extra’s biedt. Ook voor leerlingen die misschien niet het uiteindelijke Cambridge-examen gaan doen biedt het voordelen. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de verscherpte exameneisen binnen de kernvakkenregeling.

Kortom, zowel in een academische omgeving als op de arbeidsmarkt, speelt Engels een steeds belangrijkere rol. Op beide gebieden is een Cambridge-certificaat van meerwaarde.

Raymond Tilma, docent Engels op Instituut Blankestijn