Het nut van maw

Menige leerling heeft de afgelopen decennia wel eens de verzuchting geslaakt waarom hij maatschappijwetenschappen (MAW) moest doen. Was het vak wel zinvol? Stond het vanaf zijn invoering, begin jaren ’70, niet bekend als een vak dat door leraren werd gegeven die nog geen volledige betrekking hadden? Werd er niet wel gediscussieerd zonder duidelijk doel? Wie[…]